Vámi zadané osobní údaje bude jako správce zpracovávat společnost ENVEZ, a. s., Svornosti 86/2 Havířov, IČO: 07334214, pro nabídku produktu nebo služby a přípravu smlouvy. Podrobnosti jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů.