O společnosti ENVEZ

ENVEZ 

je společný podnik (joint venture, JV) založený akciovou společností ČEZ ESCO a statutárním městem Havířov. Obchodním předmětem činnosti jsou zejména služby v oblasti teplárenství (výroba, pořízení a dodávka tepelné energie) a tzv. zelené bezemisní projekty. Cílem společnosti je modernizace energetiky a teplárenství v Havířově.

ČEZ ESCO 

jako lídr v oblasti energeticky úsporných projektů přináší do JV své zkušenosti s energeticky úspornými projekty, ekologickým teplárenstvím, elektromobilitou a maximálním zapojením obnovitelných zdrojů
(Čistá Energie Zítřka).

Statutární město Havířov

chce do budoucna modernizovat svou energetiku a transformovat teplárenství, aby využívalo ekologičtější zdroje. Cílem města je zároveň před dalším vyjednáváním o dodávkách tepla vytvořit konkurenční prostředí, které zajistí občanům i firmám působícím ve městě nejvýhodnější cenové podmínky.