Deset let ve znamení transformace energetiky

Zdroj: lidovky.cz
Rubrika: Názory
Autor: JOSEF BĚLICA, primátor města Havířova, ANO 2011

21. 4. 2022

Když jsem byl malý kluk, představovalo pro mě deset let nekonečno. Když jsem byl mladší, byl to pro mě časový úsek dostatečně dlouhý v podstatě na cokoliv a byl jsem si jist, že takových desetiletek je přede mnou spousta.

Dnes už vím, že deset let je pryč lusknutím prstu a sílí ve mně pocit, že bych nemusel stihnout vše, co jsem si v životě přál prožít a vykonat. Ve své funkci primátora se proto snažím nepromarnit ani minutu. Dokud mohu, chci činit naše město krásnějším. Myslet na přítomnost, ale i na budoucnost, aby si i mé děti, vnoučata a pravnoučata mohly říct, že Havířov je dobrým místem pro život.

Spolu s radními děláme vše pro to, aby byl Havířov dynamicky se rozvíjejícím a udržitelným městem plným zeleně, kvalitního bydlení, s dobrou dopravní dostupností, bohatou nabídkou služeb, kulturním a sportovním zázemím, a zařadil se tak mezi moderní a úspěšná města České republiky, která jsou blíže lidem, přírodě i moderním technologiím.

Ovšem asi nejtěžším úkolem pro blízkou budoucnost je transformace energetiky a teplárenství. V naší pohornické krajině společně s odborníky intenzivně hledáme cesty, jak zvládnout odklon od uhlí, který se nezadržitelně blíží. Prvním krokem bude hledání ekologičtějších zdrojů, cílem je zároveň stabilizovat síť centrálního zásobování teplem.

S naším strategickým partnerem v oblasti energetiky – společností ČEZ ESCO, která je největším poskytovatelem energeticky úsporných řešení v Česku a má bohaté zkušenosti s provozováním a modernizací teplárenských soustav, jsme loni založili společný podnik ENVEZ, který se transformací energetiky a teplárenství zabývá. Momentálně jsme ve fázi vzniku studie, na které pracují ti nejlepší inženýři a projektanti, aby během příštích zhruba dvou let navrhli, jak by se mohla dodávka tepla do Havířova změnit. Jestli v našich podmínkách budou lépe fungovat kogenerační jednotky, tepelná čerpadla, fotovoltaické elektrárny nebo jiné zdroje.

Je to pár týdnů, kdy jsme společně se zastupiteli města vyjeli do Prostějova na prohlídku kogeneračních jednotek, které tam už několik let spolehlivě a efektivně fungují. Jaká řešení ale budou ideální pro náš Havířov, to se brzy ukáže. Věřím, že se nám energetická transformace vydaří, že občané ocení finanční úspory z toho plynoucí a příznivé dopady na životní prostředí.