Havířov chce větší kontrolu nad energetickými projekty a zakládá s ČEZ ESCO nový podnik

Zdroj: polar.cz
Rubrika: Havířov
Autor: Bára Kelnerová

23. 6. 2021

Havířov bude vlastnit 49 % akcií v nově založené společnosti s ČEZ ESCO. Někteří opoziční zastupitelé ale mají obavy, že tímto krokem dojde k odpojení od centrálního vytápění a ve městě vzniknou plynové kogenerační jednotky. Primátor jejich obavy mírní.

Město musí být soběstačné a mít možnost některé energetické projekty si řídit samo. Právě proto Havířov založí společnost s ČEZ ESCO. Někteří zastupitelé mají obavy, že dojde k odpojení od centrálního zásobování teplem.

Martin Rédr (Piráti), zastupitel: "Centrální zásobování teplem má význam v našem regionu obzvlášť. Určitě je lepší tlačit na současného výrobce tepla, aby ekologizoval svůj provoz, což on minimálně v tuto chvíli dělá a nějakým způsobem se zavazuje i do budoucna. Je předpoklad, že když se odpojí část domů z Havířova, teplárna pojede dál na plný výkon, takže ty emise z ní se nesníží a navíc ještě přibudou lokální emise v podobě drobných kotelen, které budou na plyn vyrábět to teplo.” Opozici také vadilo, že město bude menšinový vlastník s 49 % akcií.

Milada Halíková (za KSČM), zastupitelka: "V nové společnosti nebude mít město většinu a nebude moci na žádné úrovni rozhodovat, co se skutečně v této společnosti bude dít. A ty naše hlavní obavy ty jsou z toho, že jestliže se část města odpojí od centrálního zásobování teplem, nutně tady budou vznikat nějaké nové investice. Město bude rozkopané, budou problémy s dopravou a v konečné fázi se všechny tyto náklady promítnou do ceny tepla, která bude pochopitelně vyšší." Vedení radnice tvrdí, že cílem nové společnosti není odpojení od centrálního zásobování teplem.

Josef Bělica (ANO), primátor Havířova: "My potřebujeme řešit energetiku nejen co se týče teplárenství, ale energetiku co se týče elektrické energie. Máme tady velmi náročné budovy na provoz. Potřebujeme hledat úspory a hledat inteligentní řešení. My prostě nemůžeme čekat na to, až se něco stane a někde někdo zavelí. Primárním cílem města není odpojovat a rozbíjet síť centrálního zásobování teplem, ba naopak ji stabilizovat. Město vždy bude teplo soutěžit, takže pokud Veolie modernizuje, zvládne odchod od uhlí, pokud bude mít dobrou cenu tepla, tak není důvod s ní dále nespolupracovat. Já si myslím, že se komíny stavět nebudou, určitě ne v dohledné době a určitě ne tak, jak to bylo v těch letácích v každém vchodě. My tím, že deklarujeme, že chceme zachovat ten systém toho zásobování teplem, tak lidé mohou být v klidu, protože Havířov vlastní sekundární rozvody tepla, o které se stará HTS a Havířov v tom má 340 milionů korun. Ale v konečném okamžiku, když se vám odběratelé odpojují, tak ze dne na den má ta daná odpojená soustava hodnotu nula a my potřebujeme těmto zákazníkům nabízet alternativy tak, aby mohli a byli připraveni dále zůstat zákazníky HTS a ta jim bude schopna prostřednictvím tohoto společného podniku s ČEZ ESCO nabídnout jinou alternativu. To není odchod z jednoho monopolu a vytvoření monopolu města, to je vytvoření nějaké synergie, která v rámci těch možností může fungovat. Na druhou stranu městu to dává více alternativ při rozhodování a nebude odkázáno jen na jedno řešení a čekat na to, až někdo dá cenu a vy řeknete ano, tu cenu musíme akceptovat." Za svůj podíl v nové společnosti s názvem ENVEZ Havířov zaplatí 4,6 milionu korun.