Havířov změní dodávání tepla. I přes varování před riziky utratí půl miliardy

Zdroj: Karvinský a havířovský deník
Rubrika: Titulní strana
Autor: ONDŘEJ DLUHÍ

14. 12. 2021

Havířov – Zastupitelé Havířova na pondělním zasedání schválili kontroverzní akcionářskou smlouvu se společností ČEZ ESCO. Město se tak dál plánuje odpojit od karvinské teplárny a založit nový podnik ENVEZ, ve kterém bude se 49 procenty akcií minoritním vlastníkem.
Většinovým akcionářem bude ČEZ ESCO.

Havířov dosud odebírá teplo pro firmy a sedmdesát tisíc obyvatel z Tepláren Karviná patřících Veolii. Distribuci zajišťuje Havířovská teplárenská společnost, kde je město stoprocentním vlastníkem. To by se mělo změnit. Město se chce odpojit od centrálního zdroje tepla a vybudovat decentralizované plynové kotelny, kogenerační jednotky a fotovoltaické elektrárny. Na problémy s projektem upozorňují někteří občané už od června letošního roku, kdy byl návrh představen. Kritici upozorňují na rizika, které změna dodavatele podle nich vyvolá: zruší se vybudovaný stabilní systém zásobování teplem z Teplárny Karviná, zvýší se závislost na plynu a nestabilní ceně. Navíc bude třeba stamilionových investic do nové infrastruktury a technologií. Může se zhoršit ovzduší a přibudou nové komíny přímo ve městě.

Projekt, který podle dřívějších prezentací města počítá se společnou dělenou investicí přes jednu miliardu korun, prošel v pondělí těsně o dva hlasy. O akcionářské smlouvě se v sále kulturního domu Radost v Havířově strhla bouřlivá diskuse.

„Město Havířov se zavazuje do společnosti investovat stovky milionů korun. A pokud by například město neplnilo svoje smluvní povinnosti, pak ČEZ ESCO může převzít plné vlastnictví společnosti ENVEZ za cenu určenou znalcem, kterého si ČEZ ESCO vybere. Ale jeho činnost zaplatí statutární město Havířov,“ nastínila některé problémy smlouvy jedna z občanek města.
Záměr města se setkal s kritikou i ze strany opozičních zastupitelů. „Proč budovat na území města dalších 19 komínů oproti jednomu, který je navíc jinde?“ ptal se vedení města Eduard Heczko (KSČM). Podobně reagovala i zastupitelka Darja Škutová (SPD). „Smlouva je nevýhodná. Společnost ČEZ ESCO navíc hospodaří v posledních dvou letech se ztrátou 250 milionů korun. Je to pro město ten správný partner?“ ptá se Darja Škutová.

„Obávám se, že došlo k velkému nepochopení celého projektu. Na smlouvě pracovali naši právníci více než půl roku. Jedná se o standardní smlouvu, kterou ČEZ ESCO používá se svými partnery. Zazněla tady dnes spousta věcí, které se nezakládají na pravdě,“ reagoval včera na kritiku primátor Josef Bělica (ANO).

Aby mohla být akcionářská smlouva schválena, byl nutný souhlas nadpoloviční většiny z 43 zastupitelů města, tedy 22. Pro návrh jich hlasovalo 23.
I podle redakce Ekonomického deníku, která měla možnost do návrhu smlouvy nahlédnout, se některé body smlouvy zdají být nevýhodné pro město. Havířov se zde bezpodmínečně zavazuje neodpojit se a zajistit, aby smlouvy byly co možná nejdelší. Smlouvu nelze vypovědět, odstoupit od ní nebo jinak ukončit. „Dalším rizikem jsou garance splacení bankovních úvěrů ze strany města v řádu stovek milionů korun. ČEZ ESCO získá dvoutřetinové zastoupení v představenstvu a dozorčí radě podniku ENVEZ, což neodpovídá poměru 51 procent akcií ČEZ ESCO a 49 procent v držení města. Plánované kogenerační jednotky na zemní plyn přitom budou ve stoprocentním vlastnictví firmy ČEZ Energo,“ píše Ekonomický deník.