Havířovské teplo a střet zájmů? Hlasování na klíč primátor Josef Bělica popírá

Zdroj: Karvinský a havířovský deník
Rubrika: Události z regionu
Autor: ONDŘEJ DLUHÍ

22. 1. 2022

Deník nadále mapuje pozadí akcionářské smlouvy se společností ČEZESCO, kterou zastupitelé Havířova těsně schválili na svém posledním zasedání před koncem roku 2021.
Město zvažuje odpojení od karvinské teplárny a založilo nový podnik ENVEZ, ve kterém je se 49 procenty akcií minoritním vlastníkem. Většinovým akcionářem se stane ČEZ ESCO. Informace Deníku, který se tématu věnuje jako jediný v kraji, postupně odhalují širší souvislosti. Připomeňme, že Havířov dosud odebírá teplo pro firmy a desetitisíce obyvatel z Tepláren Karviná patřících Veolii. Distribuci zajišťuje Havířovská teplárenská společnost ve vlastnictví města. Město se chce odpojit od centrálního zdroje tepla a vybudovat decentralizované plynové kotelny, kogenerační jednotky a fotovoltaické elektrárny. Celé to může stát až miliardu korun.

Pro Deník promluvilo o současné situaci v Havířovské teplárenské společnosti několik zdrojů blízkých vedení firmy i havířovského zastupitelstva. Jejich jména redakce zná, kvůli ochraně se ale rozhodla je nezveřejnit.

Po schválení akcionářské smlouvy ENVEZ totiž není jasné, co bude s HTS, jejíž stoprocentním vlastníkem je město a která má základní kapitál 344 milionů korun.
„Situace je napjatá. V HTS je 80 zaměstnanců a lidé neví, co s nimi bude,“ přiblížil situaci zdroj Deníku.
Situace ovšem není napjatá jen po prosincovém jednání zastupitelstva, ale přiostřila se už v létě, kdy byl záměr vybudovat nový podnik na rozvod tepla po Havířově s ČEZ ESCO oznámen.
Právě tehdy totiž veřejně ohlásili tři zastupitelé, kteří zároveň seděli ve vedení HTS, že jsou ve střetu zájmů. Vytvoření nového podniku ENVEZ na prakticky totožný předmět podnikání, jako má HTS, jim nedávala smysl.

V červenci tak skončili (byli odejiti po hlasování Rady města, dle zákulisních informací Deníku na popud primátora Josefa Bělici, pozn. red.) jako členové představenstva HTS Šárka Suchánková (zastupitelka za Hnutí pro Havířov, při hlasování o smlouvě s ČEZ ESCO se zdržela) a Josef Kaplan (zastupitel za ANO, při hlasování o smlouvě s ČEZ ESCO nebyl přítomen) a člen dozorčí rady Jakub Holisz (zastupitel za ČSSD, při hlasování o smlouvě s ČEZ ESCO nebyl přítomen).
Josef Kaplan byl jediný ze třinácti zastupitelů za ANO, který v prosinci na hlasování o akcionářské smlouvě nebyl, zbytek zastupitelů za ANO hlasovalo pro. Zdroje Deníku hovořily o tom, že v případě všech tří odvolaných lidí z vedení HTS se jednalo o pomstu za to, že si dovolili veřejně ohlásit střet zájmů.

Primátor Josef Bělica se proti spekulacím ohradil.
„Personální záležitosti jsou v gesci rozhodování Rady města Havířova. Ta rozhoduje na základě doporučení jednotlivých koaličních klubů. Personální změny, ať už se týkají našeho klubu nebo koaličních partnerů, ze zásady nekomentuji. Vždy se snažíme, aby personální obsazení bylo kvalitní. Statutární orgány městských firem jsou po celé volební období stabilní a pro firmy vytváří jasné a předvídatelné prostředí,“ řekl primátor.

Nejasná zůstává povinnost Havířova vyplývající z akcionářské smlouvy – zajistit k realizaci činností ENVEZU výměníkové a předávací stanice. To považují někteří lidé z HTS za varovný signál celé operace. „Je to krádež za bílého dne a účelové vyvedení majetku,“ říká zdroj Deníku z HTS.
Naopak jiní zastupitelé se ve střetu zájmů necítí.

V prosinci se místopředsedkyní HTS stala Iva Georgiu (zastupitelka za ANO, hlasovala pro smlouvu s ČEZ ESCO) a předsedou představenstva Marek Světnička (zastupitel za Společně pro Havířov – Koalice KDU-ČSL a STAN, hlasoval pro smlouvu s ČEZ ESCO). HTS tak teď fakticky řídí lidé, kteří jsou pro odtržení od karvinské teplárny.
Ředitelem HTS je zastupitel Radim Hanzel (ČSSD). Na otázky Deníku nedpověděl.

V pozadí celé akce je dle informací Deníku primátor.
O Josefu Bělicovi hovořily zdroje Deníku jako o faktickém vládci Havířova, kterému jde spousta lidí ve vedení města na ruku proto, že se ho bojí, nebo proto, že mají do budoucna slíbeny pozice v městských firmách. Podle informací Deníku probíhalo i prosincové hlasování zastupitelstva tzv. na klíč, tedy dle zadání primátora.

„Všichni byli pod obrovským tlakem, že mají hlasovat pro,“ vysvětluje zdroj Deníku. „Primátor se chová jako buldozer. Kdo nejde s ním, toho odklidí z cesty. Absolutně nepřipouští jiné názory,“ přibližuje další zdroj Deníku ze zastupitelstva. Tlaky na zastupitele směrem k hlasování primátor ve vyjádření pro Deník odmítl. „Je to absolutní nesmysl. Celý proces přípravy smlouvy byl všem znám dopředu, probíhaly pravidelné porady a všichni zastupitelé (nejenom koaliční) se mohli kdykoliv zúčastnit. Na úvodní prezentaci tohoto projektu v kulturním domě Radost bylo všem jasně deklarováno, že pokud mají zájem, nechť se ozvou. Této nabídky využil pouze pan zastupitel Lukaštík, a proto na celém projektu pracuje také jako zástupce města, byť je zastupitelem opozičním. To, na co se ptáte, je nemožné, až absurdní. Neumím si představit, jak na zastupitele vytvářet tlak.
Navíc, základem je komunikace v klubech a přes vedení klubů,“ řekl Josef Bělica.

Od schválení akcionářské smlouvy ENVEZ uplynul měsíc a město zatím k občanům Havířova žádným způsobem nekomunikovalo, proč se takto rozhodlo a co bude dál. Tisková zpráva města vydaná po prosincovém jednání zastupitelstva se akcionářské smlouvě vůbec nevěnuje.

„K občanům komunikuji pravidelně bez jakýchkoliv problémů. Projekt jako takový se vyvíjel dlouho, od prvotní spolupráce na projektech Smart City od roku 2019, kdy jsme se společností ČEZ ESCO podepsali memorandum o spolupráci, po jeho následné rozšíření. Celý projekt je pro město výhodný a je správné se zajímat o budoucnost energetiky v našem městě, jejíž součástí je i teplárenství. Současný stav, kdy stávající dodavatel s městem nekomunikuje (dlouhodobě), mění své záměry bez předchozích konzultací s městem, vytváří nejistotu, které nechceme naše občany vystavovat,“ řekl Josef Bělica.

„Prioritou města a celého tohoto projektu je zachování systému Centrálního zásobování tepla a celou síť stabilizovat na další léta a zajistit její efektivní fungování.
V neposlední řadě je důležité, aby výsledné ceny tepla, ať už bude dodavatelem kdokoliv (současný, nový, někdo jiný), byly pro naše občany dostupné.

Projekty tohoto typu standardně, za velmi podobných podmínek, fungují v jiných městech, jako například Prostějov, Jablonec nad Nisou a dalších. Lidé jsou s nimi spokojení a není důvod předpokládat, že by tomu mělo být jinak u nás. Navíc, když se Havířovu podařilo dosáhnout partnerství na projektu,“ argumentuje primátor. Koalici v zastupitelstvu ale čeká v nadcházejících týdnech zřejmě těžká zkouška. „Někteří zastupitelé ani neví, co schválili a jaké to může mít dopady. V současné chvíli je koalice v Havířově velmi křehká a dle mých informací končí v momentě, kdy primátor s radou města na sílu vymění někoho z vedení HTS od koaličních partnerů,“ okomentoval možný konec koalice a tedy primátora Josefa Bělici v čele města zdroj Deníku. Zastupitelstvo se sejde v pondělí 24. ledna v 15 hodin v KD Radost.

Akcionářská smlouva, jejíž některá ustanovení jsou dle opozice (SPD, KSČM,Piráti) i některých občanů pro Havířov nevýhodná, je nyní pod právním rozborem některých zastupitelských klubů i energetických firem.

Na rizika chystané akce upozornila dopadová studie, kterou si nechal zpracovat kraj od Moravskoslezského energetického centra a ve středu 19. ledna ji projednala Komise pro průmysl, energetiku a chytrá řešení. „Havířov se smlouvou s ČEZ plánuje vyhnout placení drahých emisních povolenek tak, že postaví asi 18 menších plynových kotlů, to je ale dalších 18 komínů ve městě. Pro tyto malé zdroje platí méně přísné normy ohledně znečištění ovzduší, celkově ale mohou vypouštět škodlivin více. Evropská unie navíc už teď plánuje i tyto menší zdroje do systému povolenek zahrnout. Havířovský plán je tedy nesmysl po stránce ekonomické i ekologické,“ okomentovala plánované havířovské řešení členka krajské komise Zuzana Klusová (Piráti).

„Plyn není obnovitelný zdroj, znečišťuje životní prostředí a prohlubuje naši závislost na dodávkách z Ruska. Pokud se Havířov odpojí, doplatí na to Karvinsko. Nepromyšlené odpojování od centrálního systému zásobování teplem může negativně ovlivnit celý region na mnoho let dopředu. Plynem se navíc může vytápět jen do roku 2050, než se tato investice za miliardu vrátí, budou se plynové kotle stejně muset nahradit jinou technologií.
Na tu už nám ale EU znovu nepřispěje,“ pokračuje Zuzana Klusová.

Dopadová studie upozorňuje na velká rizika rozpadu soustavy centrálního zásobování teplem a odpojování obcí nedoporučuje. „Je podivuhodné, proč právě primátor Havířova Josef Bělica za ANO, který je pravou rukou hejtmana Ivo Vondráka a je rovněž krajský zastupitel, jedná v rozporu s doporučením Moravskoslezského energetického centra a svými kroky otevírá Pandořinu skřínku. Havířov může rozložit systém centrálního zásobování teplem. Kraj by měl urychleně zpracovat funkční a smysluplnou energetickou koncepci, která by obcím ukázala, jak problémy energetiky řešit. Živelné odpojování je momentálně asi to nejhorší, co se může stát.
Doplatí na to opět lidé na Karvinsku a jejich peněženky,“ uzavírá Zuzana Klusová. Deník požádal o vyjádření primátora Karviné Jana Wolfa (ČSSD) a společnosti ČEZ a VEOLIA, jejich plné znění bez redakčního krácení přinášíme níže.