Město získá na rozdíl od současného stavu přímou kontrolu nad dodávkami tepla

Zdroj: Karvinský a havířovský deník
Rubrika: Události z regionu
Autor: Vyjádření ČEZ

22. 1. 2022

Čí to byla iniciativa, kdo přišel s nápadem na založení ENVEZ?
Spolupráce s Havířovem se rozvíjí již několik let, a to od chvíle, kdy město začalo hledat spolehlivého partnera, který by zvládl komplexně vyřešit problematiku energetiky od modernizace energetických služeb přes energetické úspory v městských budovách až po dlouhodobou koncepci teplárenství. Společnost ČEZ ESCO je v těchto oblastech lídrem českého trhu se zkušenostmi v mnoha městech České republiky. První smlouvu, respektive Prohlášení o spolupráci, uzavřelo město Havířov s ČEZ ESCO 15. 4. 2019 a následně se spolupráce rozvíjela až po přípravy a založení ENVEZ, tedy společného podniku města Havířova a společnosti ČEZ ESCO. S městem budujeme dlouhodobé partnerství, které přinese užitek všem stranám, a na prvním místě je přínos pro zákazníky, tedy obyvatele Havířova. Jinak by to ani nemělo smysl.

Bude takových projektů víc i v jiných městech MS kraje?
Skupina ČEZ a společnost ČEZ ESCO dodává teplo do stovek tisíc domácností v celé republice. Konkrétně ČEZ ESCO zajišťuje dodávky tepla například v Mohelnici, Přelouči, Světlé nad Sázavou, Zruči nad Sázavou a dalších městech. Její dcera ČEZ Energo provozuje kogenerační jednotky v 90 městech, v Moravskoslezském kraji například v Příboře nebo v Hlučíně. Vloni jsme mimo jiné zprovoznili pět nových kogeneračních jednotek v Jablonci, další vznikají po celé České republice, v Moravskoslezském kraji půjde letos například o již druhou kogenerační jednotku v Příboře. O dalších podobných projektech jednáme s mnoha městy a vždy se snažíme nabídnout pro danou lokalitu to nejlepší řešení – někde jsme podpořili ekologizaci teplárenství novou kogenerační jednotkou, jinde jsme se pustili do komplexní modernizace formou založení společného podniku, který máme například na Slovensku s městem Nové Zámky. Vzhledem k nárokům, které přináší dekarbonizaci teplárenství a evropský projekt Green Deal, očekáváme, že do budoucna bude tuto formu spolupráce využívat stále více měst.

Kdo konkrétně je v současné době ve vedení ENVEZ?
V představenstvu společnosti ENVEZ jsou za ČEZ ESCO David Bauer a Igor Bezděk a za Havířov René Chrobok. V únoru proběhne valná hromada společnosti, kde je v plánu další posílení vedení firmy. Současného předsedu představenstva Davida Bauera, jehož úkolem bylo provést firmu procesem založení, vystřídá na tomto postu Martin Václavek, který bude mít jako zkušený manažer na starost rozjezd a fungování společnosti v ostrém režimu.

Jaké výhody kromě konkurenčního prostředí přinese plánovaná změna pro občany Havířova podle ČEZu?
Hlavní výhoda je neoddiskutovatelná – díky společnému podniku Havířova a ČEZ ESCO získá město na rozdíl od současného stavu přímou kontrolu nad dodávkami tepla. Ty nyní zajišťuje nadnárodní společnost z kotelny v Karviné a město na ně nemá žádný vliv. Pro obyvatele je důležité, že postavení společnosti Havířovská teplárenská, která zajišťuje distribuci tepla a celý provoz soustavy centrálního zásobování teplem, se nijak nezmění – stále zůstane ve vlastnictví města. Plánovaná změna tedy Havířovu zajistí možnost přímo se podílet na zajišťování tepla pro své občany, včetně zajištění stabilizace ceny. V dnešní době, kdy ceny tepla rostou v celé republice a další vývoj se vzhledem k mezinárodní situaci a dalším okolnostem nedá předpovídat, je pro město zásadní, že bude spolupracovat s jedničkou na trhu, navíc s firmou s většinovým podílem státu, která si nemůže dovolit nechat občany na holičkách. Kromě této zásadní výhody získá město mnoho dalších bonusů, od ozelenění teplárenství až po komplexní modernizaci energetiky v Havířově, například formou energetických úspor v městských budovách, které mohou havířovskému rozpočtu každoročně ušetřit desítky milionů korun. ČEZ ESCO je v tomto oboru lídrem s prokazatelnými výsledky: Úspěšně jsme dokončili například největší projekt energetických úspor na budovách ČVUT, které přinesou univerzitě roční úspory přes 20 milionů korun. Českému Těšínu zůstávají v rozpočtu díky úsporným řešením od ČEZ ESCO každoročně v rozpočtu navíc 4 miliony korun, stejně jako například nemocnici v Jihlavě a mnoha dalším městům, obcím i institucím.