Zasedání havířovského zastupitelstva? Na nic se neptejte, odpověď nedostanete

Zdroj: Karvinský a havířovský deník
Autor: ONDŘEJ DLUHÍ

25. 1. 2022

Havířov – První letošní zasedání havířovského zastupitelstva bylo hodně rychlé – trvalo hodinu a čtvrt. Deník na místě zjišťoval situaci kolem akcionářské smlouvy se společností ČEZ ESCO, kterou zastupitelé Havířova těsně schválili na svém posledním zasedání před koncem roku 2021. Město zvažuje odpojení od karvinské teplárny a založilo nový podnik ENVEZ, ve kterém je se 49 procenty akcií minoritním vlastníkem.

Nová společnost se má zapojit do výroby tepla pro firmy a domácnosti v sedmdesátisícovém městě.
Na jednání dorazilo celkem 40 zastupitelů. Petr Wala (ANO), Daniel Pawlas (KSČM) a Darja Škutová (SPD) se omluvili.

Na programu bylo celkem 19 bodů, které zastupitelé v Kulturním domě Radost v pondělí schválili za necelou půl hodinu. V interpelaci zastupitelů vystoupili s dotazy na vedení města Eduard Heczko (KSČM) a Martin Rédr (Piráti). Ten znovu otevřel téma akcionářské smlouvy o založení nového podniku ENVEZ. Akcionářskou smlouvu mezi ČEZ ESCO a Havířovem podepsaly obě strany v pátek 21. ledna.

K dispozici je na serveru Hlídač státu, který se zabývá kontrolou státních a veřejných institucí. Smlouva není v plném znění, některé klíčové pasáže byli začerněny, údajně kvůli obchodnímu tajemství. Chybí například body Bližší vymezení klíčových vlastností, Řešení patové situace, Omezení nakládání s akciemi společnostmi nebo Základní principy vztahů mezi smluvními stranami.
Právě na to se Martin Rédr primátora dotazoval.

„Z prosincového zastupitelstva nezazněly uspokojivé odpovědi, a to ani dodatečně v písemné podobě. Jak jsme bohužel svědky stále častěji, cílem pana primátora nebylo poskytnout odpovědi, ale oponenta spíše napadat, zesměšnit nebo vinit z neznalosti problému.
K samotné podstatě dotazu je pak informací minimum. Akcionářská smlouva se jeví, že je v rozporu se zákonem. Jedná se o nestandarní podmínky, jako závazek ke změnám v územním plánu ve prospěch ENVEZU nebo zákaz vyvíjení aktivit směrem k jiným možnostem výroby a distribuce tepla. Podstatná část smlouvy je před veřejností utajena. Jde o pokus skrýt problematické pasáže. Co vede k utajování části smlouvy?“ ptal se Martin Rédr.

V interpelaci občanů vystoupili tři lidé. Pan Bílý požadoval odvolání primátora Josefa Bělici (ANO). „Poukazuji na závažnou skutečnost o prorůstání rodinných vazeb do městských společností a dále na článek z Karvinského deníku o budoucnosti vytápění města, o které by mělo proběhnout referendum.
Občané mají důvodnou obavu, že primátor nejedná v zájmu města,“ uvedl občan Havířova.
Další, pan Szotkowski, se ptal vedení města, proč ze zastupitelstva neběží živé vysílání, jako je tomu v jiných městech Moravskoslezského kraje. „Proč v Havířově nemáme živý stream? Visí nám tu cedulky zákaz foto, zákaz videozáznamu.

Máme tady Polar (regionální televize pozn. red.) a oni mají kamery. Proč nedělají ten stream?“ ptal se Havířovan.
Primátor města na interpelace opozice a občanů neodpověděl ani jednou větou a zasedání ukončil. Na interpelaci může ještě odpovědět dodatečně v písemné formě, nicméně tento postup přehlížení je v zastupitelské demokracii samospráv měst výjimkou. „To, co popisujete, se u nás stávalo před patnácti lety. Nyní očekáváme adekvátní odpověď v adekvátní době. Toto chování je raritní a u nás se s tím ve městech už nesetkáváme. V roce komunálních voleb by měl politik spíše ukazovat, že je otevřený opozici a lidem,“ okomentoval pro Deník politolog Pavel Šaradín z Katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci.
Deník bude situaci nadále sledovat.

 

Poznámka společnosti ENVEZ:

Jak vyplývá z reakce Ministerstva vnitra, akcionářská smlouva není v žádném ze svých bodů v rozporu s legislativou. To už ale Deník nezveřejnil…