Zastupitelé Havířova na výzvědách v Prostějově

Zdroj: Právo
Rubrika: Firma
Autor: Josef Tichý

29. 3. 2022

Vlastní zkušenost vydá za tisíc slov. Tímto heslem se řídí i vedení Havířova, a tak zajistilo pro zastupitele města návštěvu prostějovského sídliště, kde již několik let ke spokojenosti občanů fungují jako ekologičtější varianta vytápění kogenerační jednotky.
Ty jsou jednou z možných alternativ i pro transformaci energetiky a teplárenství v Havířově. Řešení pro moderní a ekologickou budoucnost města hledá firma ENVEZ – společný podnik Havířova a společnosti ČEZ ESCO.
„Je důležité, že naši zastupitelé viděli fungování kogeneračních jednotek na vlastní oči. Všichni se přesvědčili, že jde o zařízení zhruba o velikosti unimobuňky, které je schopno vytopit celé sídliště. Ústí z něj jeden jediný malý komín, který nevypouští žádné zplodiny, ale páru. Zařízení je velmi efektivní, jeho účinnost se blíží 89 procentům. Což je opravdu skvělé. Pokud by se nám tento projekt podařil realizovat také v Havířově, zachováme systém centrálního zásobování teplem a doplníme ho o tato efektivní zařízení, která pomohou stabilizovat cenu na území našeho města. Dopomůže k tomu výroba energie přímo v místě určení odběru. Když se teplo vyrábí daleko za městem, musí se následně energovody převádět na odběrové místo a to provázejí velké ztráty, které v konečném důsledku zaplatí koncový spotřebitel, tedy občan,“ vysvětlil havířovský primátor Josef Bělica.

Výroba tepla i elektřiny
Spokojenost s fungováním kogeneračních jednotek vyjádřil i jednatel Domovní správy Prostějov Vladimír Průša: „Po zpracování studie, která zvažovala všechny dostupné možnosti, jsme se rozhodli pro kogenerační jednotky, které se ukázaly jako nejlepší varianta. Dodavatelem je vítěz námi vyhlášené soutěže, společnost ČEZ. Největší výhodou kogeneračních jednotek je jak výroba tepla, tak výroba elektřiny. Momentálně takových jednotek máme v provozu pět a další chystáme. Jsou odhlučněné a nevypouštějí do ovzduší žádné škodliviny. I přesto, že ceny energií rostou do astronomických výšin, pořád jsou kogenerační jednotky levnější variantou než spalovat pouze plyn. Momentálně nevidím jiné médium, které by bylo pro naše potřeby lepší, účinnější a cenově dostupnější.“
Kromě kogeneračních jednotek přicházejí v Havířově v úvahu jako alternativní zdroje výroby například tepelná čerpadla nebo fotovoltaické elektrárny. ENVEZ teď chystá projekt, který všechny možnosti vyhodnotí a navrhne nejlepší řešení.