Nemocnice Jihlava

Projekt energetických úspor EPC

Jak ušetřit a zachovat vysokou kvalitu nabízených služeb? Takový problém řešilo vedení Nemocnice Jihlava. Vzhledem k tomu, že celou třetinu provozních nákladů tvořily výdaje za energie, bylo ideálním řešením jít cestou energetických úspor.

Modernizace se dotkla prakticky celé energetické infrastruktury Nemocnice Jihlava: změnily se technologie vytápění i klimatizace, produkce páry či svícení, došlo i na zkvalitnění zateplení budov včetně výměny nevyhovujících dřevěných oken za plastové. O energetické hospodářství nemocnice nyní pečují odborníci z ČEZ ESCO.

Nově nemocnice využívá také kogenerační jednotky, které vyrábějí elektrickou energii a produkují zbytkové teplo, které se využívá na vytápění. Přebytky pak prodává do distribuční sítě.

„Hlavní výhodou je pro nás to, že jsme mohli všechna naše energetická zařízení i jejich správu předat odborníkům, kteří vědí, do jakých úspor se vyplatí investovat,“ řekl ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev.

13 milionů – Tolik korun v Jihlavě každoročně ušetří díky modernizaci, z této sumy pak nemocnice splácí náklady na realizaci energetických úspor a správu infrastruktury. Po odečtení těchto nákladů garantuje ČEZ ESCO úsporu 4 miliony korun.