Obec Nemile

Instalace fotovoltaické elektrárny za korunu

ČEZ ESCO vybudovalo jako pilot jednu menší fotovoltaickou elektrárnu na střeše čistírny odpadních vod, která vyrobí každoročně kolem 19 MWh elektrické energie, téměř třetinu celoroční spotřeby ČOV. Obec za elektrárnu zaplatila pouhou korunu.

Za dobu své životnosti uspoří na energiích přes 2 miliony korun a přírodě ušetří 310 tun emisí oxidu uhličitého. Elektrárna se splatí během 15 let provozu. 

ČEZ ESCO bude 15 let fotovoltaickou elektrárnu provozovat a zajišťovat její údržbu, zatímco obec bude elektřinu vyrobenou solárními panely vykupovat za předem dohodnutou cenu, což přinese vesnici s necelými sedmi sty obyvateli další úspory.

„Samozřejmě nás těší všechny finanční úspory, ale v dnešní době se díváme stále více i na ekologickou stránku. Jsme rádi, že můžeme přírodě pomoci alespoň svým malým dílem,“ řekl starosta obce Petr Šimek, který se zároveň stal propagátorem obecní fotovoltaiky. Elektrárny na střechách obecních budov totiž stále nejsou ani zdaleka pravidlem, nicméně v posledních měsících zažívají nebývalý boom.