Staré Křečany

Nové úsporné osvětlení s využitím služby Osvětlení za korunu

Od roku 2020 nabízí ČEZ ESCO městům a obcím novou službu Osvětlení za korunu. Stala se velmi žádanou, protože radním ušetří investiční náklady, které mohou využít jinde.

„Staré Křečany využily naši službu Osvětlení za korunu. V praxi to znamená, že obce si svítidla nekupují, nýbrž pronajímají. Na výměnu osvětlení tak nemusejí aktivovat svůj investiční rozpočet. Výměnu i servis bude po dobu deseti let zajišťovat v plné míře jejich dodavatel, tedy ČEZ ESCO, poté přejdou do vlastnictví obce. Ty tedy za provoz ani případné opravy deset let nic neplatí. Pronájem svítidel je přitom hrazen právě z úspor, které přinese výměna starého pouličního osvětlení za nové,“ vysvětlil René Krečmer, ředitel úseku Osvětlení ČEZ Energetické služby.

„Obecní pokladna není bezedná, proto jsme uvítali nabídku ČEZ ESCO, která pro nás byla šancí, jak rozmělnit finanční prostředky tak, že je vlastně ušetříme a navíc zaplatí instalaci a technologii nových svítidel. Jsme rádi, že nová moderní LED svítidla v době nižší intenzity dopravy a pohybu chodců na komunikacích v nočních hodinách umožňují také snížit intenzitu osvětlení na 50 procent původního příkonu, a tím i významně snížit spotřebu elektrické energie. A tím také významně ušetřit naše obecní finanční prostředky,“ doplnil starosta František Moravec. 

„Celkem jsme za využití existujících podpěrných bodů vyměnili 442 kusy svítidel a 11 rozvaděčů. Původní spotřeba činila 183 MWh ročně, nová je kalkulována na 40 MWh. Obec tak uspoří 78 procent původních nákladů na provoz výbojkových svítidel, a to bez počáteční investice,“ dodal Petr Šebesta ze společnosti ČEZ Energetické služby.