Zpět

SMART CITY

Rychlý rozvoj technologií ovlivňuje život každého z nás. Koncept Smart City přináší využití těchto technologií tak, aby zjednodušily život obyvatel města a snižováním emisí nebo úspornými opatřeními zlepšily životní prostředí ve městě i celém regionu. Zelené technologie, jejichž přínos se v Havířově prokáže, se mohou stát inspirací i pro další města v bývalé průmyslové aglomeraci kolem Ostravy.

Smart City (neboli chytré město, případně digitální či inteligentní město) není o instalaci lamp se solárním nabíjením nebo laviček s připojením k Wi-Fi. Jde o celkový koncept fungování města, které využívá digitální, informační a komunikační technologie k efektivnějšímu využití své infrastruktury a snížení spotřeby energií.

Na co by se mohl koncept Smart City v Havířově zaměřit?

Chytrá doprava

Systémy sledování a řízení provozu prostřednictvím chytré signalizace, na které bude navazovat chytré parkování. Již nyní dobře fungující sdílení dopravních prostředků (veřejná doprava, sdílení jízdních kol) se do budoucna ještě zefektivní, zmodernizuje a rozšíří.

Město také počítá s dalším rozvojem elektromobility, budováním nových dobíjecích stanic pro elektromobily nebo chytrým řízením pouličního osvětlení.

Chytré životní prostředí

Energetické úspory, snížení energetické náročnosti budov a další opatření, které přinesou snižování emisí CO2.

Instalace chytrých odpadkových košů a podzemních kontejnerů, monitorování svozu odpadu a jeho optimalizace s cílem motivovat občany k šetrnosti a recyklaci.

Navýšení podílu „modrozelených“ ploch (střechy budov nebo veřejná prostranství s vyšším podílem zelně a vodních ploch).

Chytré budovy

Město má dostatek vhodných objektů (školy, sportoviště, úřady a další), které může upravit na takzvané „chytré budovy“. Cílem je minimalizace nákladů na vytápění a klimatizaci (optimalizace využití energií) včetně propojení systémů s informacemi od meteorologů, využití obnovitelných zdrojů energie (například fotovoltaika s akumulací) nebo alternativních způsobů výroby elektrické energie.

Ve školních třídách, kancelářích a dalších objektech je možné zlepšit uživatelský komfort například instalací systému výměny vzduchu, optimalizací osvětlení a zlepšením akustiky.