Moderní Havířov

Moderní havířov

Co ENVEZ nabízí

Proč připravujeme alternativu
dodávek tepla pro Havířov

VIZE SPOLEČNOSTI ENVEZ

Společnost ENVEZ chce stavět na přednostech svých akcionářů – společnosti ČEZ ESCO jako lídra na trhu zelené energetiky a energetických úspor a statutárního města Havířova jako mladého moderního města, které má potenciál zlepšovat kvalitu života svých občanů.

Akcionáři se proto rozhodli spolupracovat na trhu poskytování teplárenských služeb, na rozvoji moderní energetické infrastruktury města Havířov i v oblasti zlepšování životního prostředí v regionu a zajištění energetických potřeb města Havířov.

Součástí dlouhodobé vize společnosti ENVEZ je vytvoření Smart City Havířov tak, aby koncept chytrého město přinesl spolupráci mezi obory od dopravy přes informační technologie až po životní prostředí a energetiku.

DODÁVKY TEPLA PRO HAVÍŘOV DNES

V roce 2026 skončí platnost dlouhodobé smlouvy mezi městem Havířov a společností Veolia o dodávkách tepla, která lidem i firmám ve městě garantuje cenu tepla. Ta může růst jen podle předem daných kritérií.

Společnost Veolia investovala a dále investuje do modernizace své teplárny v Karviné, kde se teplo pro Havířov vyrábí, aby mohla do roku 2026 odejít od uhlí.

Jedním z hlavních cílů společnosti ENVEZ je podle zadání vedení města připravit alternativní projekt dodávek tepla pro Havířov, který bude nejen ekologický, ale zároveň vytvoří konkurenční prostředí při vyjednávání o dodávkách tepla po roce 2026.

Základní informace o kogeneračních jednotkách

  • Zatímco někteří kritici před nimi varují, v Česku jsou tato zařízení stále populárnější a zajišťují dodávky tepla a teplé vody v desítkách měst po celé republice. Ač mnohdy stojí v těsném sousedství sídlišť, lidé o tom většinou ani neví.
  • Kogenerační jednotky (z anglického cogeneration, tedy spolu-výroba) vyrábí společně elektřinu i teplo a tím dosahují účinnosti přeměny energie nad 90 procent. Pokud se navíc teplo spotřebovává přímo v místě výroby, odpadají ztráty způsobené jeho dopravou na velké vzdálenosti.
  • Díky kogeneračním jednotkám dochází k mnohem efektivnějšímu využití zdrojů energie a vzniká méně emisí. Při klasické výrobě elektřiny spalováním uhlovodíkových paliv (například uhlí nebo plynu) se využije zhruba 30 až 35 procent energie obsažené v palivu, vedle toho pak vzniká odpadní teplo, které je nutné pro zachování funkčnosti systému odvádět chladicími systémy. Vznikají tak značné tepelné ztráty.
  • Při kogeneračním procesu toto odpadní teplo slouží k vytápění nebo třeba ohřevu teplé vody. Díky tomu nachází své využití 80 až 90 procent energie paliva. Efektivnější využití primárních paliv v kogeneračních jednotkách znamená snižování emisí skleníkových plynů.