Zpět

ZELENÉ TECHNOLOGIE PRO HAVÍŘOV

Společnost ENVEZ chce pro ozelenění Havířova využít zkušeností svého akcionáře ČEZ ESCO, lídra na trhu zelené energetiky a energetických úspor.

ČEZ ESCO (Energy Service COmpany) je strategickým partnerem pro státní správu, místní samosprávy a firemní sektor, průmyslové podniky i velké společnosti. Společnost tvořená pestrým spektrem dceřiných firem (AirPlus, AZ KLIMA, Bytkomfort, CAPEXUS, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, Domat Control System, E-Dome, ENESA, EP Rožnov, HORMEN a další) zajišťuje komplexní řešení energetických potřeb. Zaměřuje se především na tyto oblasti:

Energetické úspory

Energetické úspory jsou jádrem činnosti ČEZ ESCO. V mnoha městech a obcích už firma uvedla do praxe projekty, které zajistili snížení spotřeby energie, v obecních rozpočtech pak získalo více prostředků například na investice do infrastruktury nebo občanské vybavenosti. V rámci velkých projektů firma garantuje výši úspor smluvně.

Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie

ČEZ ESCO je jedničkou na trhu v budování fotovoltaických elektráren. V některých městech a obcích zajistila i financování projektu, které nijak nezatížilo obecní rozpočty.

Snížení emisí CO2

Prostřednictvím řešení ČEZ ESCO dochází k menším tepelným ztrátám, menšímu energetickému výdeji budov a tím pádem i nižší produkci skleníkových plynů. Realizujeme také řešení, která výrazným způsobem zlepšují kvalitu vzduchu či kvalitu světla v budovách.